Επαγγελματικός Οδηγός Καβάλας
Galleries, Ζωγράφοι, Γλύπτες, χαράκτες, Αγιογράφοι κλπ
kavalacitynet

Τέχνη - Αντικείμενα Τέχνης

Σε αυτό το σημείο δε μπορείτε να κάνετε καταχωρήσεις. Πρέπει να μεταβείτε στις υποκατηγορίες.

Χ & C  Γαμβρέλη

Χ & C Γαμβρέλη

Κατηγορία (ες): Τέχνη - Αντικείμενα Τέχνης

Αντικείμενο (ή Ειδικότητα): δια χειρός αγιογραφίες
Οδός: Ιωακείμ

Άγιος Παύλος
Καβάλα

ΕΝΤΥΠΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΩΣΗ

Κατηγορία (ες): Τέχνη - Αντικείμενα Τέχνης

Αντικείμενο (ή Ειδικότητα): Εργαστήρι Γραφικών Τεχνών
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ΚΑΤΖΟΜΥΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Οδός: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24

Κέντρο
Καβάλα

Τηλέφωνο: 2510833395
Σαμοθράκη Χρυσούλα Φ.

Σαμοθράκη Χρυσούλα Φ.

Κατηγορία (ες): Τέχνη - Αντικείμενα Τέχνης

Αντικείμενο (ή Ειδικότητα): 4****
Οδός: Ομονοίας 120

Κέντρο
Καβάλα

ΘΕΜΗΣ ΚΕΛΕΚΗΣ

ΘΕΜΗΣ ΚΕΛΕΚΗΣ

Κατηγορία (ες): Τέχνη - Αντικείμενα Τέχνης

Αντικείμενο (ή Ειδικότητα): ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟ
Οδός: Ομονοίας 91, 2ος όροφος

Κέντρο
Καβάλα

2009©Kavalacity.net